Gamsberg Zinc projekt

Novatec > Reference > Gamsberg Zinc projekt

Gamsberg Zinc projekt

  • Postrojenje za meljavu rude i flotaciju cinka
  • Dizajniranje MCC, LV Distribucijska i upravljačka ploča napajanja
  • DCS SW za kontrolu i nadzor postrojenja : PCS7
  • Proizvodnja i dostava MCC/distributora napajanja /PLC električne ploče
  • Puštanje u pogon