Superkondenzatori

Novatec > EU Projekti > Superkondenzatori

SUPERKONDENZATORI

Naziv i šifra projekta (serijski broj vaučera): Superkondenzatori, KK.03.2.2.03.0242

Novatec d.o.o. 26. ožujka 2021. započeo je realizaciju EU projekta: “Superkondenzatori”

Projekt sufinancira Europska unija.

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

U okviru poziva za projektne prijedloge “INOVACIJSKI VAUČERI ZA MSP-ove” financiranog od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Novatec d.o.o. provodi projekt „Superkondenzatori“ u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Cilj projekta je provođenje istraživanja tržišta i postojeće primjene superkondenzatora, laboratorijsko testiranje, karakteristike i primjenjivost superkondenzatora u baterijskom paketu, testiranje na modulu baterijskog paketa simulirajući regenerativno kočenje i naglo ubrzavanje vozila.

Detalji projekta

  • Razdoblje provedbe projekta: od 26. ožujka 2021. do 24. lipnja 2021.
  • Ukupna vrijednost projekta: 132.500,00 kuna
  • Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 106.000,00 kuna
  • Iznos koji sufinancira EU: 74.200,00 kuna

Više o EU fondovima možete pročitati na www.strukturnifondovi.hr

Email: [email protected]

Tel.: +385 52851542

Marcilnica 70, 52220 Labin, Hrvatska