Obnovljivi izvori energije

Novatec > Business > Obnovljivi izvori energije

Nudimo usluge inženjeringa, nabave i ugradnje za fotonaponske solarne elektrane, od malih rezidencijalnih jedinica (kućanstava, poslovnih ili institucionalnih objekata) na ravnim ili kosim krovovima do velikih solarnih elektrana i greenfield investicija po sistemu “ključ u ruke”. Isporučujemo panele i invertere najveće kvalitete s dugogodišnjom garancijom.

Solar panels

Koristimo širok raspon proizvoda i usluga kako bismo olakšali povezivanje solarne elektrane na mrežu.

RJEŠENJA ZA ELEKTRANE NA BIOMASU

Nudimo usluge inženjeringa, nabave i izgradnje (EPC) za elektrane na biomasu:

 • Parne elektrane na biomasu
 • Postrojenja za kogeneraciju biomase
 • Postrojenja za proizvodnju sintetskog plina i proizvodnju električne energije
 • Naš stručni tim koristi sveobuhvatan pristup u upravljanju vašim projektom, osiguravajući ispunjavanje vaših ciljeva za kvalitetu, učinkovitost, budžet i pravovremeni završetak
 • Solarna rješenja po sistemu “ključ u ruke
 • Distribuirana generacija
 • Automatizirane trafostanice
 • Prijenos i distribucija
 • Prebacivanje i zaštita
 • Programi za pregled i održavanje opreme
 • Kontinuirani pouzdani rad solarne elektrane

RJEŠENJA ZA ELEKTRANE NA BIOMASU

Nudimo usluge inženjeringa, nabave i izgradnje za elektrane na biomasu:

 • Parne elektrane na biomasu
 • Postrojenja za kogeneraciju biomase
 • Postrojenja za proizvodnju sintetskog plina i proizvodnju električne energije
 • Naš stručni tim koristi sveobuhvatan pristup u upravljanju vašim projektom, osiguravajući ispunjavanje vaših ciljeva za kvalitetu, učinkovitost, budžet i pravovremeni završetak.
 • Solarna rješenja po sistemu “ključ u ruke
 • Distribuirana generacija
 • Automatizirane trafostanice
 • Prijenos i distribucija
 • Prebacivanje i zaštita
 • Programi za pregled i održavanje opreme
 • Kontinuirani pouzdani rad solarne elektrane