Uvjeti korištenja

Novatec > Uvjeti korištenja

UVJETI KORIŠTENJA

Pristup stranicama tvrtke Novatec d.o.o. i sadržanim podacima podložan je navedenim uvjetima i  pravilima. Svaka upotreba ovih stranica nakon učitavanja početne stranice smatra se da su korisnici  u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju. Internet stranicama Novatec d.o.o. smatraju se i sve pridružene stranice i servisi koji pripadaju domeni novatec.hr. Cjelokupan sadržaj kao i bilo koji dio sadržaja objavljen na web stranici novatec.hr ne smije se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pismenog pristanka Novatec d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu za Novatec d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljeni na ovoj internetskoj stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštovanje svih autorskih i srodnih prava te prava trećih osoba sukladno zakonskim propisima Hrvatske.

Svrha internet stranice Novatec d.o.o. je predstavljanje javnosti aktivnosti tvrtke, ažuriranje nastupajućih promjena u radu tvrtke u cilju točne informiranosti, omogućavanja lakšeg i bržeg pristupa klijentima i kandidatima za zapošljavanje, a sve u cilju razmjernog proširenja poslovanja i bolje pozicije na tržištu.

Informacije koje Novatec d.o.o. objavljuje na ovim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihova unošenja. Novatec d.o.o. može u svako vrijeme, bez prethodne najave ažurirati ili izmijeniti podatke na ovim stranicama.

Novatec d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove internetske stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove internetske stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove internetske stranice.

Informacije dostupne na stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje važnih osobnih ili poslovnih odluka te ste suglasni da Novatec d.o.o. nećete smatrati odgovornim za moguće neostvarenje svojih očekivanja.  Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih stranica ili u vezi s njima.

Ova internetska stranica sadrži dokumente, podatke, informacije i poveznice na druge internetske stranice kreirane od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Novatec d.o.o. nema nikakav nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na internetskim stranicama kreiranima od strane trećih osoba.

Novatec d.o.o. nastoji što više smanjiti tehničke pogreške prilikom korištenja internet stranica, ali ne može jamčiti da će u potpunoj funkcionalnosti one biti uvijek dostupne niti odgovara za eventualnu nedostupnost stranice. Također, molimo vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka elektroničkom poštom na mreži može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka zaprimljena elektroničkom poštom smatrat će se nepovjerljivom te Novatec d.o.o. ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da ih reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja. Nadalje, slobodna je koristiti ideje, nacrte, iskustvo ili druge oblike znanja sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu.

Zabranjena je reprodukcija, umnožavanje ili distribucija dizajna ili podloge stranica Novatec d.o.o., pojedinačnih elemenata stranica, dizajna logotipa Novatec d.o.o. u njezinu vlasništvu, bez izričitog pisanog odobrenja Novatec d.o.o. Osim u slučaju drukčijeg sporazuma, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim internetskim stranicama smiju se koristiti samo za osobne potrebe, uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.