Ngodwana elektrana na biomasu

Novatec > Reference > Ngodwana elektrana na biomasu

Ngodwana elektrana na biomasu

  • 25 MVA elektrana na biomasu
  • Dizajniranje MCC panela
  • Proizvodnja i dostava MCC ploča
  • Puštanje u pogon