Automation

Novatec > Automation

We always meet all requirements of our customers, with superior design, software and hardware development, programming of modern automation devices (PLC, HMI, DCS, SCADA), production and delivery of low voltage control cabinets, installation, testing, commissioning, training and support.

Elektronicko Inzinjerstvo

TURNKEY

From small automation units to sophisticated plant automation – we offer complete turnkey solutions for all types of projects, including upgrades and renovations of existing plants.

ZNANJE I ISKUSTVO

Uspješno smo završili mnogobrojne projekte te smo na taj način stekli bogato tehnološko iskustvo i znanje u svim ključnim operacijama proizvodnje. Naš stručni tim nudi vam:

  • Cjelovita rješenja po principu “ključ u ruke” za sva nova postrojenja ili za poboljšanje postojećih postrojenja
  • Savjetovanje tijekom cijelog trajanja projekta, praćenje projekta te upravljanje projektima uz osnovni i detaljni dizajn projekta
  • Hardverska i softverska rješenja prilagođena potrebama svakog klijenta
  • Isporuka električnih i upravljačkih kabina i softvera prema vlastitim specifikacijama ili prema specifikacijama naših klijenata
  • Ugradnja, postavljanje i puštanje u pogon

KNOWHOW

We have successfully completed numerous projects and thus gained rich technological experience and knowledge in all key production operations. Our professional team offers you:

  • Complete turnkey solutions for all new plants or for the improvement of existing plants
  • Consulting throughout the project, monitoring the project management project with a basic and detailed project design
  • Hardware and software solutions tailored to the needs of each client
  • Delivery of electrical and control cabins and software according to our own specifications or according to the specifications of our customers
  • Installation and commissioning